Zemní a Výkopové práce

6. 6. 2022 Ján Dulka | Nábídka služeb


    Výkopy základů
    Rovnání terénů
    Výkopy inženýrských sítí
    Realizaci stavebních jam
    Rovnání a svahování terénů
    Demoliční práce
    Výkopy čističek odpadních vod
    Rekultivace ploch
    Manipulace s materiály
    kamení, štěrk, písek
    Výkopy bazénů
    Ruční výkopové práce
    Základové desky
    Terénní úpravy
    Základové patky
    Sejmutí ornice

Zemní práce Zlínský kraj

Výkopové práce Valašské Meziříčí

Ján Dulka